Åkes Sportservice - Din affär för skidor och cykel i Göteborg
Stolt cykelleverantör till
Cykelleasing för Göteborgs Stad


Fri Service i 1 år!
Alltid 1 års fri service vid köp av ny cykel.

Vi står för arbetet och du står för eventuella materialkostnader.

OBS! gäller ej olycka eller sabotage.Vad innebär förmånen för anställda i Göteborgs kommun? 

 

 
 
Från 1:a mars 2013 införs cykelförmån för Göteborgs Stads medarbetare
 
Vad innebär förmånen? 
Den 6:e september 2012 beslutade Kommunfullmäktige att en cykelförmån skall införas för Stadens medarbetare. Anledningen är att man vill främja budgetens prioriterade mål om att biltrafiken skall minskas till förmån får gång, kollektivtrafik och cykling.
Förmånen består av två delar. Den ena delen består av att man genom Göteborgs Stads Leasing AB kan hyra en cykel under fastställd period, normalt tre år, mot ett månatligt nettolöneavdrag. Efter avtalets slut kan man återlämna cykeln till Göteborgs Stads Leasing AB, alternativt lösa ut den mot ett i förväg bestämt restvärde.
Den andra delen av förmånen består i att man som medarbetare kan köpa cykelrelaterad utrustning till antingen cykeln eller sig själv, och lämna in kvitto till respektive arbetsgivare. Man får då tillbaka den summan man lagt ut. Totalt kan man få tillbaka 1 500 kronor under tre år. Man kan ta ut allt på en gång, eller dela upp det under de tre åren. Denna delen av förmånen är något som Göteborgs Stads Leasing AB inte hanterar. Frågor kring det får ställas till respektive förvaltning.
Alla förvaltningar kommer att införa bägge förmånerna. Datum för detta sker efter beslut i respektive förvaltning, och är inget som Göteborgs Stads Leasing AB kan påverka. Efter samråd med respektive förvaltning kommer cyklar att erbjudas till medarbetarna.
De kommunala bolagen väljer själva om man vill införa förmånen eller ej, och om man vill anta andra villkor än de som förvaltningarna har.
Alla medarbetare oavsett anställningsform kommer att erbjudas förmånerna. Dock kan summan på den kontanta delen om 1500 kronor ändras beroende på anställningstid, t.ex. ett vikariat på ett år.
För cykelns del innebär en kortare avtalstid en högre månadskostnad samt ett högre restvärde. 

Webb från Devello Om cookies